Flos

 

Klori dinamik Flos Lemon

Forcë maksimale pastërtie, zbardhjeje dhe dezinfektimi!
Klori dinamik Flos Lemon 20Lt

00505
Klori dinamik Flos Lemon

Klori dinamik Flos Lemon 20Lt
 

• Për pastrim dhe zbardhje në maksimum, nuk nevojitet më asnjë produkt tjetër.

• Përbërja e klorit dinamik FLOS (ΝαClO 4,7%) garanton sipërfaqe të pastra dhe higjienike dhe rroba në të vërtetë të bardha.

• Klori dinamik FLOS ka filtrim të trefishtë. Në prodhimin e tij përdoret ekskluzivisht ujë i dejonizuar.

 
AMBALAZHIMET
 
KodiPërshkrimCopë për Κ/Κ
00505Klori dinamik Flos Lemon 20Lt1
 
 

Κërkim

 
 
 
 
 

Kthehu pas tek lista »