Flos

 

Klori dinamik Flos

Forcë maksimale pastërtie, zbardhjeje dhe dezinfektimi!
Klori dinamik Flos 2Lt

00501
Klori dinamik Flos

Klori dinamik Flos 2Lt
 

• Për pastrim dhe zbardhje në maksimum, nuk nevojitet më asnjë produkt tjetër.

• Përbërja e klorit dinamik FLOS (ΝαClO 4,7%) garanton sipërfaqe të pastra dhe higjienike dhe rroba në të vërtetë të bardha.

• Klori dinamik FLOS ka filtrim të trefishtë. Në prodhimin e tij përdoret ekskluzivisht ujë i dejonizuar.

 
AMBALAZHIMET
 
KodiPërshkrimCopë për Κ/Κ
00501Klori dinamik Flos 2Lt6
 
 

Κërkim

 
 
 
 
 

Kthehu pas tek lista »